Категорія: Умови прийому учнів з особливими потребами

Перелік документів для вступника з особливими освітніми потребами

●  направлення відповідного органу управління освітою, служби у справах неповнолітніх;

●  паспорт;

● ідентифікаційний код;

● медичні довідки;

● посвідчення про інвалідність (для дітей з інвалідністю);

● довідка про малозабезпеченість (для малозабезпечених сімей);

● атестат;

● документ про наявність та закріплення житлової площі;

● повідомлення про взяття дитини на первинний облік органом опіки і піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування);

● свідоцтво про смерть батьків (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування);

● довідка про наявність і місце проживання братів, сестер та інших родичів (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування);

● документ, що підтверджує наявність ООП – висновок ІРЦ;

● індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю.

Updated: 13.09.2023 — 14:00