Категорія: Організація інклюзивного навчання

Нормативні документи

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної)освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/636-2019-%D0%BF#Text
Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2541-19#Text
Updated: 03.01.2023 — 11:55