Категорія: Опис професії тракториста та слюсаря з ремонту с/г машин і устаткування

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

Професій у наш час стає все більше. Та серед найсучасніших, модно-престижних ніскільки не втрачається значення однієї з почесних професій на землі – покликання ростити і  збирати  хліб.

З початку заснування нашого закладу основною професією була професія тракториста, механізатора, хлібороба.

Перелічити усі обов’язки тракториста нелегко. Для нього протягом цілого року є робота. У тракторі втілилась споконвічна мрія хлібороба – знайти собі надійного помічника у нелегкій селянській праці.

Трактор не просто виконує якусь одну роботу. Поєднуючись з іншими сільськогосподарськими машинами і знаряддями, він щоразу перетворюється: з плугом він орач, з причепом – транспортний засіб, з комбайном – збиральна машина. Трактор сіє, вносить добрива, жне, викачує воду, прокладає траншеї, корчує дерева, обслуговує ферми… Крім цього, він бере безпосередню участь у збиранні різних сільськогосподарських культур. Усе, що вирощено у полі, повинно бути зібрано в короткий термін, і тракторист – найактивніший учасник цього процесу.

Професія  механізатора  з  плином  часу  зазнає  великих  змін,  збагачується  новими рисами.  Сьогодні  ручна  праця  зведена  до  мінімуму,  її  замінили  потужні  трактори  і  с/г машини.

Ефективність  сільськогосподарського  виробництва  неможлива  без  застосування сучасної  сільськогосподарської  техніки,  яка  б  забезпечувала  в  автоматичному  режимі дотримання  всіх  необхідних параметрів  технологічних процесів:  обробітку  ґрунту,  посіву, догляду за рослинами та збирання врожаю сільськогосподарських культур.

Висококваліфікований  механізатор –  це  освічений  працівник,  який  має  ґрунтовні знання з будови, правил експлуатації та обслуговування тракторів  і  сільськогосподарських машин, досконало виконує всі технологічні операції.  Все  більше  сільськогосподарська  техніка  обладнується  електронними  засобами контролю  за  технологічним  процесом  та  роботою  вузлів  і  механізмів  машин.  Комбайни  і трактори  обладнані  бортовими  комп’ютерами  для  збирання  і  обробки  інформації  з відповідних  датчиків.  Тому  сучасний  механізатор  повинен  не  тільки  досконало  знати техніку, але і бути обізнаним в комп’ютерних технологіях.

Зважаючи на кліматичні умови та родючі чорноземи, якими багата наша держава, майбутній  економічний  розвиток  України  тісно  пов’язаний  з  розвитком  сільського господарства.  Тому  сміливо  можна  сказати,  що  професія  механізатора  є  однією  з найперспективніших  робітничих  професій,  яка  на  даний  час  і  в  майбутньому  буде користуватись великим попитом на ринку праці.

 

Updated: 17.11.2021 — 20:26